1.1.11

Sydkusten 3 12 2010: Property Owners on the War Path ( Fastighetsägarna på krigsstigen)

Europarlamentarikern Marta Andreasen höll ett mycket kriti  

Europarlamentarikern Marta Andreasen höll ett mycket kritiskt tal vid demonstrationen i Málaga. Hon menar en del av EU-bidragen till Spanien kan komma att frysas så länge det inte finns en lösning på de illegala bostäderna. Foto: SOHA []

Publicerad 2010-12-03 07:59:00
Fastighetsägarna på krigsstigen

REPORTAGE De har bygglov, lagfarter och är inskrivna i kommunen. Skatter och avgifter är betalda. Men deras bostäder är olagliga och riskerar i flera fall att rivas. Både spanjorer och utlänningar är drabbade, men de senare har startat en mycket aktiv och uppmärksammad förening – SOHA (Save Our Homes Axarquía). Syftet är att sätta press på myndigheterna.

Runt 300 000 bostäder är olagliga i Andalusien. Mellan 10 000 och 20 000 av dem finns i Axarquía-området, där många utlänningar trodde att de köpt sitt drömhus.
Händelserna i byarna Alcaucín och La Viñuela är exempel på hur det kan gå till. Borgmästarna förvandlade tomter som klassats som jordbruksland till byggbara tomter, för att sälja dem till lokala byggherrrar. I gengäld fick de generösa provisioner, till glädje för både kommunkassan och kommunledarnas privatekonomier. Borgmästaren i Alcaucín hade 160.000 euro i madrassen när han greps förra året.

Men bostäderna hade redan hunnit säljas och köparna var helt ovetande om att allt inte stod rätt till.
– Att de skyldiga hamnar i fängelse är bra, men hjälper inte oss, säger Gary Miles, presstalesman för SOHA och innehavare av en olaglig bostad. Vi kan varken bo i våra hus eller sälja dem. Rivningarna får vi själva betala

Vill informera och påverka
– Vi informerar om våra rättigheter och utbyter råd och information. Det är mycket svårt att agera på egen hand, anser Gary.

I Mijas finns en liknande förening, där spanjorer och utlänningar verkar tillsammans. På sin hemsida förklarar de bland annat juridiska termer och regler för olika situationer.

Föreningarnas syfte är också att påverka myndigheterna. Målet är att bostäderna ska bli lagliga, undantaget dem som byggts i naturskyddsområden. Men att uppvakta myndigheter tar tid i Spanien.
– Vi har haft möten med regionalregeringen Junta de Andalucía vid flera tillfällen och blir vänligt mottagna, berättar SOHA:s talesman. Vi får dock känslan av att de sitter så säkert på sin post att det ska mycket till innan något händer.

Gary Miles undrar om det bara är inkompetens som gjort att regeringen sett åt ett annat håll medan den illegala byggnationen fick fortgå. Däremot förstår han oviljan att legalisera bostäder för lättvindigt, eftersom det skulle ge sken av att det fortfarande är fritt fram.
– Kommunerna måste visa att de har bättre kontroll och ge garantier för att det inte ska kunna hända igen. Först då kan vi få Junta de Andalucía att ta ett steg tillbaka. Föreningen föreslår också att det utarbetas en plan för de drabbade bostäderna och att även utlänningar ska vara med i arbetsgrupperna.

Het debatt
SOHA har definitivt lyckats väcka uppmärksamhet och figurerar ofta i lokala spanska medier. I våras organiserades en protestmarsch med drygt hundra deltagare genom Málaga centrum. I sista instans kommer de att vända sig till EU-domstolen.

Många spanjorer ger sitt stöd men en del kritiska röster hävdar att utlänningar följer lagen i sina egna länder, men tror att de kan göra hur som helst här.

Att ni har agerat i god tro gör ju inte handlandet lagligt? Hur bemöter ni kritiken?
– Vi utlänningar har varit extra sårbara, betonar Gary. I våra länder är "fuskbyggen" något som görs i smyg, inte med kommunens goda vilja. Våra medlemmar har köpt hus och lägenheter med alla papper i ordning. Andra har köpt tomt med bygglicens.
– I många fall har advokater och revisionsbyråer tagit hand om pappersjobbet. De har bedyrat att allt är i sin ordning, men det har visat sig inte stämma. En del av oss har dessutom fått falska kravbrev som sett ut att komma från kommunen. Där erbjuds legalisering av bostaden, mot en kostnad på 12 000 euro.

Tar steget in i lokalpolitiken
En genomgång av vad som skrivs i pressen visar att föreningarna är ivrigt påhejade av oppositionspartierna i de drabbade kommunerna. De är ett användbart slagträ i debatten. Detta är dock ingen garanti för att de får gehör för sina krav om det blir maktskifte.
– Vi utlänningar måste ta större plats även politiskt, menar Gary. Att man inte kan klaga om man inte röstar gäller här mer än någonsin och nu vill vi dessutom ta klivet in i kommunstyrelserna. Vi har valt att inte bilda något eget parti, utan står på listorna i olika befintliga partier. Det får inte verka som om det vore utlänningar mot spanjorer. Vi sitter ju alla i samma båt.
– Alla har inte kunskapen och tiden att engagera sig politiskt, men vi vill verkligen uppmana utlänningar att rösta i kommunalvalen nästa år. Ju fler utlänningar som kryssas av i röstlistan, desto viktigare blir våra frågor för politikerna
– Vi har annars vanan att samlas på våra egna barer och beklaga oss inför varandra. Ska vi åstadkomma något måste vi gå ett steg till, poängterar han.

Nya vägar
Vad kan ni tillföra i kommunalpolitiken?
– Viktigast av allt är att förhindra att det illegala byggandet fortsätter, betonar Gary. Sedan borde vi se på alternativ finansiering för kommunkassorna. Landsortsturismen skulle kunna utvecklas mycket mer, men kunskapen för att locka utländsk turism finns inte. Stugbyar blir allt vanligare men miljön måste förbättras. Runt Viñueladammen behövs återplantering av skog och bättre kontroll av olaglig tippning. Sedan borde vi utveckla fler vandringsstigar, samt rid- och cykelvägar. Ett hållbart och skonsamt nyttjande av naturen skulle locka aktiva turister. Klimatet här är perfekt för aktiviteter året om.
– Fågelskådning är en annan hobby som är väldigt stor i norra Europa men som knappt utövas alls här, trots att bergen är fulla av rovfåglar och gamar som är sällsynta i andra länder.

Enligt Gary Miles kan vi utlänningar bidra med kunskap som kan bli värdefull för områdets framtid. Det vi själva måste lära oss är den svåra konsten att vara hjälpsam utan att verka arrogant.

Mer information pâ http://www.soha.es och http://www.viviendasilegalesdeespana.org